යෝෂිත ළඟ තිබූ ගුවන් යානය කටුගෙට

null

නාරාහේන්පිට ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ ගබඩාවක තිබී හමුවූ, යෝෂිත රාජපක්ෂ මහතාට අයත් බව පවසන ගුවන් යානය ගුවන් හමුදා කෞතුකාගාරයට බාරදීමට තීරණය කර තිබේ.

අද පස්වරුවේ එය නිල වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට බාරදීමට නියමිත බව රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේය.

මෙම ගුවන් යානය මෙරට කීර්තිමත් විද්‍යාඥකෙු වූ ආචාර්ය පිලිප් රේවත විජයවර්ධන (රේ විජයවර්ධන) විසින් 1990 වසරේ නිපදවන ලද්දකි.

පසුව එය ප්‍රවීන චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂක චන්ද්‍රන්රත්නම් මහතා විසින් ලබාගෙන තිබෙන අතර මෑත කාලයේ ඔහු එය යෝෂිත රාජපක්ෂ මහතාට තෑගී කර ඇත.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>