රජයේ මාධ්‍යට මැකොගෙන් අනතුරු ඇඟවීම්

null

ජාතික රූපවාහිනී සංස්ථාව, ස්වාධීන රූපවාහිනි සේවය සහ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවට මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා විසින් අනතුරු ඇඟවීමේ ලිපියක් නිකුත් කර තිබෙන බව බිබිසි පුවත් වාර්තා කරයි.

පක්‍ෂග්‍රාහී ලෙස වැඩසටහන් ප්‍රචාරය කිරීම නතර නොකරන්නේ නම් නිල මැතිවරණ ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීමේ කටයුතු වලින් ඉවත් කරන බව දන්වමින් එම ලිපිය අදාල මාධ්‍ය ආයතන වෙත යොමු කර තිබේ.

සියළු මැතිවරණ ප්‍රචාරණ කටයුතු අවසන් කිරීමට නියෝග කර තිබියදී එම නීති උල්ලංඝනය කරමින් ප්‍රචාරක කටයුතු වල යෙදීම එම මාධ්‍ය වෙත එල්ල වී ඇති චෝදනා වේ.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>