රත්නපුරට නායයාමේ අවධානමක්

null

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයට නායයෑමේ අනතුරු ඇඟවීම් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ. ඊයේ රාත්‍රී හතේ සිට පැය 24ක කාලයක් සඳහා ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය විසින් අදාළ අනතුරු ඇඟවීම සිදුකර ඇත.

දෙරණ නිව්ස් වාර්තා කරන්නේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයට ඇද හැළෙන අධික වර්ෂාවත් සමඟ නායයෑම්, ගල්පෙරළීම්, පස්කඳු කඩා වැටීම් සිදුවිය හැකි බැවින් ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනය මෙම අනතුරු ඇඟවීම සිදුකර ඇති බවයි.

මේ හේතුවෙන් ඒ පිළිබඳ වැඩි අවධානයක් යොමුකරන ලෙස රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාවගෙන් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය ඉල්ලීමක් කර තිබේ.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>