රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ වැටුප තවත් 2000කින් ඉහළට

null

ලබන ජුනි 1 වන දා සිට රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ වැටුප තවත් රුපියල් 2000කින් ඉහළ නංවන බව රජය පවසයි.

හිරු නිව්ස් වාර්තා කරන පරිදි ඊයේ (22) පාර්ලිමේන්තුවේදී රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය වෙනුවෙන් ප්‍රකාශයක් සිදුකරමින් සභානායක අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල සදහන් කළේ රුපියල් 10,000සේ වැටුප් වැඩිවීමට අදාළව මෙම රුපියල් 2000 ලබාදෙන බවයි.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>