රිජිෆෝම් කෑම පෙට්ටි තහනම්

null

ජනවාරි පළමුවැනිදා සිට ආහාර ඇසුරුම් කිරීමට ගන්නා රිජිෆෝම් පෙට්ටි තහනම් කිරීමට කොළඹ මහ නගර සභාව තීරණය කර තිබේ.

ආහාර ඇසුරුම් කිරීමට ගන්නා රිජිෆෝම් පෙට්ටි ලක්ෂ දෙකක් පමණ දිනකට ඉවත දමන බවත් ඒවා නගරයේ තැන තැන දමා තිබියදී එක් රැස් කිරීමට සිදුවී ඇති බවත් කොළඹ නගර සභාවේ ප‍්‍රධාන සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී රුවන් විජයමුණි මහතා පවසයි.

එසේම රිජිෆෝම්වල අඩංගු ස්ටයිරින් උණු ආහාරවලට කාන්දු වීම ආමාශගත පිළිකා රෝග හටගැනීමට ප‍්‍රධාන හේතුවක් විය හැකි බවත් හෙතෙම සදහන් කරයි.

මෙම රිජිෆෝම් පෙට්ටි වසර 10ක් යනතුරු දිරා නොයෑම බරපතළ පාරිසරික ප‍්‍රශ්නයක් බවට පත්ව ඇත.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>