රුසියාවේ selfie තහනම්

null

selfie ඡායාරූප ගැනීම මේ වන විට ලොව පුරාම ප්‍රසිද්ධ වී ඇත. සමාජ ජාල වල පල කිරීමෙන් ආරම්භ වූ selfie කලාව දැන් නැති තැනක් නොමැත. නමුත් රුසියානු රජය කිහිපදෙනෙකු එකට එක්ව selfie ඡායාරූප ගැනීම නවතන ලෙස එරට වැසියන්ට දැනුම් දී ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

මෙම තහනමට හේතුව ලෙස පෙන්වා දී ඇත්තේ selfie ඡායාරූප ගැනීම සඳහා කිහිප දෙනෙකු එක්වන විට ඔවුන්ගේ මුහුණු ළං කිරීම මගින් උකුණන් ඇතුළු පරපෝෂිතයින් ‍එකිනෙකා අතර බෝ වීමය. එසේ හිසක සිටින උකුණන් අනෙක් හිසට යාම නිසා උකුණන් බෝවීම ඉහළ යන බව රුසියානු බලධාරීන්ගේ අදහස යි.

එමෙන්ම රුසියානු බලධාරීන් සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ට උපදෙස් දී ඇත්තේ හිසේ උකුණන් සහිත දරුවන් පාසල් යැවීම වළකාලන ලෙසටය.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>