රුසියාව මෙරට මාළු මිලදී ගැනීමට සුදානම්

null

ශ්‍රී ලංකාවෙන් මත්ස්‍ය නිශ්පාදන මිලදී ගැනිමට රුසියාව කැමැත්ත ප්‍රකාශ කර තිබෙන බව විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය පවසයි.

රුසියාවේ පිහිවා ශ්‍රී ලංකා තානපති කාර්යාලය හා එරට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය අතර සිදුකළ සාකච්ඡාවකින් පසුව රුසියාව මෙම තිරණයට පැමිණි බව විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශ නිකුත් කල නිවේදනයේ සඳහන් වෙයි.

ඒ සඳහා රුසියානු කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය යටතේ පවතින පශු වෛද්‍ය පරීක්ෂණ ආයතනයේ අනුමැතිය හිමිව ඇති බව සඳහන්ය.

රුසියාව සමග ඇති කරගත් එකඟතාව මගින් මෙරට මත්ස්‍ය නිෂ්පාදන සිදුකරන සමාගම් 14ට බෙලරුස් සහ කසකස්ථානයට ද මත්ස්‍ය නිෂ්පාදන අපනයනය කිරීමට අවස්ථාව සැලසෙන බව වාර්තා වේ.

රුසියාවේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය විසින් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මේ බව ප්‍රකාශ කර ඇත.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>