ලංකාවට ඇමරිකාවේ සහය ලැබෙයි

null

ශ‍්‍රී ලංකාවේ මානව හිමිකම් කඩ වු බවට නැගෙන චෝදනා සම්බන්ධයෙන් කෙරෙන දේශිය පරික්‍ෂණයට සහය පළ කිරීම සඳහා අමෙරිකානු සහ ශ‍්‍රී ලංකා ඒකාබද්ධ යෝජනාවක් ලබන 24 වැනිදා මානව හිමිකම් සැසිවාරයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත බව නෙත් නිව්ස් වාර්තා කරයි.

දෙරට එක්ව අදාළ යෝජනාව මේ වන විට සකස් කරමින් සිටින අතර අදාළ යෝජනාවට සහය ලබාගැනීම සඳහා අමෙරිකාව සහ ශ‍්‍රී ලංකාව, ඉන්දියාව, චීනය සහ රුසියාව සමග සාකච්ඡා පවත්වා තිබෙන බව සඳහන්.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>