ලංකාවට පැමිණෙන මෝදී පාර්ලිමේන්තුවට

null

මාර්තු 13 වනදා ශ්‍රී ලංකාවේ නිල සංචාරයක් සඳහා පැමිණෙන ඉන්දීය අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි මහතා එදින පාර්ලිමේන්තුව ඇමතීමට නියමිත බව අද පුවත් වාර්තා කරයි.

පස්වරු 2.30 ට ඔහු කතාව පැවැත්වීමට නියමිත අතර ඉන් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකා අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ, විපක්ෂ නායක නිමල් සිරිපාලද සිල්වා මහත්වරුන් සිය කතා පවත්වනු ඇත.

එහිදී මෝදී මහතා ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ සමරු පොතේ සිය අත්සන තැබීමට හා කථානායක චමල් රාජපක්ෂ මහතා විසින් පවත්වන තේ පැන් සංග්‍රහයටද සහභාගී වීමට නියමිත ය.

ඔහුගේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරය අතතුරේදී යාපන ප්‍රදේශයේ මෙන්ම අනුරාධපුරයේ හා මන්නාරම ප්‍රදේශවලටද සංචාරය කිරීමට නියමිත ය.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>