ලංකාවේ දඩ සෙල්ෆිය ජාත්‍යන්තරයටත් යයි

null

ලංකාවේ තරුණයින් පිරිසක් විසින් රථවාහන පොලිස් නිලධාරියෙකු ඔවුන්ට දඩ කොළයක් ලියන අවස්ථාවේ ලබාගත් සෙල්ෆි ඡායාරූපය ෆේස්බුක් තුල මෙන්ම මෙරට විවිධ වෙබ් අඩවි වලද ජනප්‍රියත්වයට පත්විය.

මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඔබ්බට ගිය මෙම සෙල්ෆිය පිළිබඳව ජාත්‍යන්තරයේද කතාබහට ලක්වී තිබේ. ඒ ‘සී නෙට්’ වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ යි.

එම වෙබ් අඩවියේ ලිපියක් පළකරමින් Chris Matyszczyk නමැති කතෘවරයා ශ්‍රී ලංකාවේ දඩ සෙල්ෆි රැල්ල පිළිබඳවද විස්තර කර තිබේ.

එම ලිපියට පහතින් පිවිසෙන්න…

The latest joy: Selfies with police officers giving you a ticket

null

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>