ලංකාව සහ වියට්නාමය වේගයෙන්ම නැගී එන රටවල් දෙකලු

null

ඉහළ ධනය උපයන කාර්මික රටවල් පිළිබඳව නවතම වාර්තාවක් එළි දක්වන ලෝ ප්‍ර‍කට ව්‍යාපිරික සඟරාවක් වන ෆෝබ්ස් සඟරාව ඉදිරි දස වසර තුළදී ශ්‍රී ලංකාව සහ වියට්‌නාමය ආසියානු කලාපයේ නැගී එන වෙළෙඳපොළ බවට පත්වනු ඇතැයි පවසයි.

ඉදිරි වසර 15 ඇතුළතදී චීනය, ඉන්දියාව, වියට්‌නාමය සහ ඉන්දුනීසියාවේ ඉහළ කාර්මික ධනය උත්පාදනය සියයට 670 කින් ඉහළ යන බවයි ආසියි පැසිපික් කලාපීය පර්යේෂණ ප්‍ර‍ධානී ඇන්ඩෲ අමොලිස්‌ පවසන්නේ . 2000 සිට 2015 දක්වා කරන ලද මෙම පර්යේෂණයට අදාලව පර්යේෂණ කණ්‌ඩායම වසරකට සම්මුඛ සාකච්ඡා 800 ක්‌ද දත්ත 150,000 ක්‌ද උපයෝගී කරගෙන මෙම වාර්තාව සකසා තිබේ.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>