ලබන 1 වෙනිදා සිට දුම්රිය පාපුවරුව තහනම්

null

ලබන පළමුවෙනිදා සිට දුර ගමන් සේවා දුම්රියවල පා පුවරුවේ ගමන් කිරීම තහනම් බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි. දුම්රිය ආඥා පනත යටතේ පා පුවරුවේ ගමන් කිරීම තහනම්ය.

ලබන පළමුවෙනිදා සිට එම නීතිය දැඩිව කි‍්‍රයාත්මක කරන බව එහි නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී විජය සමරසිංහ මහතා සඳහන් කර තිබේ.

ඉකුත් දිනවල සිදුවූ දුම්රිය අනතුරු සහ මහජනතාවගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ සිතා මෙම තීරණය ගත් බව ඒ මහතා වැඩිදුරටත් පවසා ඇත.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>