ලිංගික අධ්‍යාපනය පාසල් විෂය නිර්දේශයට

null

ලිංගික අධ්‍යාපනය පාසල් විෂය නිර්දේශයට ඇතුලත් කිරීම සඳහා නව වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භ කිරීමට බස්නාහිර පළාත් සභාව තීරණය කර තිබෙන බව නෙත් නිව්ස් වාර්තා කරයි.

පළාත් ප‍්‍රධාන අමාත්‍ය ඉසුර දේවප‍්‍රිය මහතා සඳහන් කර ඇත්තේ එහි පළමු අදියර බස්නාහිර පළාතෙන් ආරම්භ කරන බවයි.

ගුරුවරුන්ට මෙන්ම දරුවන්ටද පහසුවෙන් හැදෑරීමට හැකි වන පරිදි ලිංගික අධ්‍යාපනය පාසල් විශය පද්ධතියට ඇතුලත් කිරීමටයි තීරණය කර ඇත.

එය කඩිනමින් ආරම්භ කරන බවද බස්නාහිර පළාත් ප‍්‍රධාන අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කර තිබේ.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>