ලොකුම නිල් මැණික මැණිකක් නොවේලු

null

මෙතෙක් ශ්‍රී ලංකාවෙන් සොයාගත් විශාලතම නිල් මැණික , මැණිකක් මෙන් දිස් වූවද එය මැණික් වර්ගයකට අයත් නොවන බව මෙතෙක් සිදු කළ පරීක්ෂණවලින් අනාවරණය වී තිබෙන බව නෙත් නිව්ස් වාර්තා කරයි.

මෙතෙක් ශ්‍රී ලංකාවෙන් සොයාගත් විශාලතම නිල් මැණික තමන් සතු බවට බේරුවල ප්‍රදේශයේ ව්‍යාපාරිකයෙකු මීට දින කිහිපයකට පෙර මාධ්‍ය වෙත කරුණු අනාවරණය කර තිබුණි. තද නිල් පැහැති ග්‍රෑම් 480 ක බරකින් යුත් මෙම පාෂාණය ඔහුට හමු වී ඇත්තේ මීට මසකට පෙරදීයි.

දඹුල්ල – ඇලහැර ප්‍රදේශයේ පුද්ගලයෙකු අදාළ පාෂාණය ඔහුට අලෙවි කර තිබුණි.

නමුත් එය මැණික් වර්ගයකට අයත් නොවන බව කොළඹ මැණික් අධ්‍යයන ආයතනයේ ප්‍රධාන රත්නවේදී අශාන් අමරසිංහ මහතා සඳහන් කරයි.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>