ලොකු ළුෑණූ සඳහා අද සිට සහතික මිලක්

null

ලොකු ලූනු කිලෝ ග්‍රෑමයක් අද සිට රුපියල් 90ක් බැගින් මිලදී ගැනීමට සමූපකාර හා අභ්‍යන්තර වෙළෙඳ අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව අද සතොස ලොරි රථ යොදවා දඹුල්ල ප‍්‍රදේශයෙන් මෙම මිලදී ගැනීම් ආරම්භ කරන බව සමූපකාර සහ අභ්‍යන්තර වෙළෙඳ කටයුතු අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප‍්‍රනාන්දු මහතා පවසා ඇත.

දේශිය ලොකු ළුෑණු සඳහා රජය මේ දක්වා ලබාදුන් මිල කිලෝග‍්‍රෑම් එකකට රුපියල් 60ක් වන අතර ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා උපදෙස් මත එය රුපියල් 90 දක්වා වැඩි කර තිබේ.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>