ලොකු ළූණු ආනයන බද්ද ඉහළට

null

දේශීය ලොකු ලූනූ අස්වනු නෙළන කාලය එළඹ ඇති බැවින් ආනයනය කරනු ලබන ලොකු ලූනූ මත වූ ආනයනික ගාස්තුව කිලෝවකට රුපියල් 20/- කින් වැඩි කර තිබේ.

මුදල් අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කළේ මෙතෙක් රුපියල් 10 ක්ව පැවති එම අගය අද සිට රුපියල් 30 දක්වා ඉහළ යන බවයි.

දේශීය ලොකු ළූණු අස්වනු වෙළඳපොලට පැමිණීම හේතුවෙන් මෙම තීරණය ගත් බවද එම අමාත්‍යාංශය නිකුත් කළ නිවේදනයක සඳහන්.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>