ලොතරැයි සල්ලි මහින්දගේ ප්‍රචාරණවලට වැය කළ අයුරු හෙළිවේ

null

ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ පසුගිය වසරේ ප්‍රවර්ධන මුදල්වලින් රුපියල් මිලියන 375ක් හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රචාරණ කටයුතු සඳහා යොදා ගෙන ඇති බව ලොතරැයි මණ්ඩලයේ සභාපතිනි ශ්‍යාමිලා පෙරේරා මහත්මිය පවසයි.

ඊයේ (10) මුදල් අමාත්‍යංශ ශ්‍රවණාගාරයේ පැවැති මාධ්‍ය හමුවක දී එතුමිය මේ බව ප්‍රකාශ කර තිබේ.

මෙම මුදල වැය කර ඇත්තේ අයවැයෙන් ආයතන ප්‍රවර්ධනය සඳහා වෙන්කර තිබූ මුදලින් බවත්, පසුගිය වසරේ අයවැයෙන් ආයතන ප්‍රවර්ධනය සඳහා රුපියල් මිලියන 400ක් වෙන් කර තිබුණු බවත්, ඉන් මිලියන 375ක් මෙලෙස වැය කර ඇති බවත් ඇය සඳහන් කර තිබේ.

එමෙන්ම 2014 වර්ෂයේ නොවැම්බර් සිට ජනවාරි දක්වා වූ කාලය තුළ සාමාන්‍ය තත්ත්වයෙන් ඔබ්බට ගිය වියදම් ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ සිදුව ඇති බව ඇය පවසයි. ඒ අනුව ඉකුත් වසරේ නොවැම්බර්, දෙසැම්බර් සහ මෙම වසරේ ජනවාරි යන මාසවල මෙම මුදලින් මිලියන 200ක් වැය කර ඇත.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>