ලොව ප්‍රථම රොබෝ විවාහය

null

ඉතාමත් උත්කර්ෂවත් අන්දමින් පැවැත්වූ රොබෝ යුවලකගේ විවාහ මංගල්‍යයක් පිලිබඳ අපූරු පුවතක් ජපානයෙන් වාර්තා වේ. රොබෝවරුන්ගේ පළමු විවාහය සනිටුහන් කරමින් මෙම විවාහ මංගල්‍යය පවත්වා තිබේ.

ඒ සඳහා කුඩා රොබෝවන් අතුළුව 100ක පිරිසක් සහභාගී වී තිබෙන අතර විවාහ මංගල්‍යය කේක් සහ රොබෝවරුන්ගේ සංගීත කණ්ඩායමක් ද මෙම උත්සවයට ඇතුළත් කර තිබිණ.

මෙලෙස අතිනත ගත්තේ, ෆ්රොයිස් නම් රොබෝ මනමාල මහත්මයා හා හියුමනොයිඩ් යුකිරින් මනමාල මහත්මියයි. ඔවුන්ගේ මංගල ආරාධනා පත රොබෝ යුවලගේ ඡායාරූපයක් එක් කර ඇපූරු ලෙස නිර්මාණය කර ඇති අතර සාමාන්‍ය මංගල උත්සවයකදී දක්නට ලැබෙන බොහෝ අංග මෙහිදීද ඒ සඳහා සහභාගී වූ ආරාධිතයින්ට දැක ගැනීමට හැකිවිය.

මෙම මංගල උත්සවය ෆ්‍රොයිස්ගේ නිර්මාණකරු සහ ඉලෙක්ට්‍රොනික් භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරන මේවා දෙන්කි සමාගම විසින් සූදානම් කර තිබේ.

null
null

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>