ලොව මවිත කරමින් අඟහරු මත පිරමීඩයක්‌

null

නාසා ආයතනය මගින් අඟහරු ග්‍රහයා වෙත යවන ලද සුප්‍රකට රෝවර් යන්ත්‍රයෙන් ඉතාම විශ්මය ජනක ඡායාරූප කිහිපයක්‌ පෘතුවිය වෙත එවනු ලැබ තිබේ.

එහි සටහන්ව ඇත්තේ අඟහරු මත ඇති පිරමීඩාකාර වස්තුවකි.

පසුගිය මැයි 7 වැනිදා එවා ඇති අඟහරු පිරමිඩයයේ මෙම ඡායාරූප ඉපැරණි ඊජිප්තු මහ පිරමීඩයට අතිශයෙන්ම සමාන වේ. දැනටමත් මෙම පිරමිඩය සම්බන්ධයෙන් විවිධ මතිමතාන්තර පළවී ඇති අතර එක්‌ තොරතුරකින් වාර්තාවන්නේ වසර ගණනකට පෙර මිනිසුන් රහසිගතව අඟහරු වෙත ගොස්‌ ජනපද පිහිටු වූ බවයි.

ක්‍රිස්තු පූර්ව 26 වැනි සියවසේදී නිර්මාණය කර ඇතැයි සැලකෙන මිසර පිරමීඩ පිළිබඳවද නොයෙක් මතිමතාන්තර තිබේ. එම නිර්මාණයන්ට පිටසක්වල සබඳතාවයකි ඇතැයි යන්නද එවැනි එක් මතයකි.

පෘතුවි වාසීන්ට පුදුමයක් වන (පිරමීඩ ලොව පුදුම හතේන් එකකි) පිරමීඩයට සමාන වස්තුවක් ජීවයක් පවතින්නට හැකියාවක් ඇතැයි සැක පලවන අඟහරුමත දක්නට ලැබීමද පුදුමයකි.

null
null
null

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>