ලෝකයේ වැඩිම සංවර්ධනය පෙන්වන නගර අතරින් කොළඹ අංක එකට

null

මාස්ටර්කාඩ් ආයතනය විසින් පවත්වන වාර්ෂික සංචාරක අධ්‍යනයට අනුව ලොව වැඩිම වේගයකින් වර්ධනය වෙමින් පවතින නගර අතරින් පළමු ස්ථානය දිනා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාවේ කොළඹ නගරය සමත් වී තිබේ.

Master Card Global Destination Cities Index – 2015 ශ්‍රේණිගත කිරම මගින් පසුගිය වසර හයක කාලය තුළ ලබාගත් දත්ත අනුව මෙම ශ්‍රේණිගත කිරීම සිදුකර තිබේ.

ඒ අනුව එහි මුල් ස්ථාන10න් 7ක්ම දිනාගැනීමට ආසියානු මහද්වීපයේ පිහිටි රාජ්‍යයන් සමත් වී තිබේ.

වේගයෙන්ම සංවර්ධනය වෙන සංචාරක නගර 10

කොළඹ , ශ්‍රී ලංකාව (21.1%)

චෙන්ග්ඩු, චීනය (20.7%)

අබුඩාබි , එක්සත් එමීර් රාජ්‍යය (20.4%)

ඔසාකා, ජපානය (19.8%)

රියාද්, සවුදි අරාබිය (18.0%)

සි ආන්, චීනය (16.2%)

තායිපේ, තායිවානය (14.9%)

ටෝකියෝ, ජපානය (14.6%)

ලීමා, පේරු (13.9%)

හෝ චි මින් සිටි, වියට්නාමය (12.9%)

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>