ලෝක රූරැජින තරඟයෙන් බිකිනි වටය ඉවතට

null

ලෝක රූරැජින තරඟයෙන් බිකිනි වටය ඉවත් කිරීමට එම තරගාවලියේ සභාපතිනිය වන ජුලියා මෝර්ලි තීරණය කර ඇත.

එයට හේතුව ලෙස ඇය මාධ්‍යට සඳහන් කර ඇත්තේ කාන්තාවන් බිකිනි ඇඳගෙන ප්‍රදර්ශනය වනවාට තමන් අකමැති බවත්, රූප රාජිනියන් තේරීමට පසුපස ප්‍රදේශයේ විශාලත්වය හෝ එහි ප්‍රමාණය මැනීම තමන් ඇතුළු කණ්ඩායමට අවශ්‍ය නොමැති බවත් ය.

ඒ අනුව නිමාව දුටු 2014 Miss World තරගාවලිය එම තරග වටය පැවැත්වූ අවසන් වසර ලෙස ඉතිහාසගතවනු ඇත.

මෑතකාලීනව මෙම බිකිනි වටයට බොහෝ රටවලින් අප්‍රසාදයද පළවුණි. 1951 වර්ෂයේ මෙම තරගාවලියට බිකිනි වටයක් එකතු වුණේ ජුලියාගේ හිටපු සැමියා වූ එරික්ගේ යෝජනාවක් අනුවය.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>