වත්මන් ආණ්ඩුවේ මංගල අයවැය අද

null

අගෝස්තු 17 වනදා පැවති මහමැතිවරණයෙන් පසු බිහි වූ සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුවේ මංගල අයවැය අද පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.

පාර්ලිමේන්තුව අද පස්වරු 02.00 කට රැස්වන අතර එහිදී මුදල් අමාත්‍ය රවි කරුණානායක මහතා විසින් 2016 වසර සදහා වන අයවැය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරිමට නියමිතව තිබේ.

පසුගිය ජනවාරි 8 වනදා ජනාධිපතිවරණයෙන් පසු පැවති ආණ්ඩුව දින 100 වැඩපිළිවෙල සඳහා අතුරු අයවැයක් ඉදිරිපත් කළේය. නව සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුවේ ආර්ථික වැඩපිළිවෙල පසුගියදා අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ විසින් පාර්ලිමේන්තුව හමුවේ ඉදිරිපත් කරනු ලැබු අතර පංචවිධ ක්‍රියාවලියක් එහිදී ප්‍රකාශයට පත් කෙරුණු අතර මුදල් අමාත්‍යවරයා අද ඉදිරිපත් කරන අයවැය එම වැඩපිළිවෙල මත පදනම් වනු ඇති.

මෙවර අයවැය ජනතාවාදි අයවැයක් වන බව මුදල් අමාත්‍ය රවි කරුණානායක මහතා ප්‍රකාශ කරයි.

අයවැය පනත් කෙටුම්පත පසුගිය මස 23 වනදා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරුණු අතර ඒ අනුව ලබන වර්ෂය සඳහා වන පුනරාවර්ථන හා ප්‍රාග්ධන වියදම් ද ඇතුළුව රජයේ ඇස්තමේන්තුගත සමස්ත වියදම රුපියල් බිලියන 1941. 4 කි.

අද ඉදිරිපත් කරන අයවැය දෙවන වර කියවිමෙන් පසු ඒ පිළිබඳ විවාදය දින 09 ක් පුරා පැවැත්වෙයි.

අයවැය ඡන්දවිමසීම සිදු කෙරෙන්නේ දෙසැම්බර් මස 02 වනදා වන අතර අයවැය 03 වන වර කියවිමේ ඡන්දවිමසීම දෙසැම්බර් මස 19 වනදා සිදු කිරිමට නියමිතය.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>