වසරේ ඉන්දීය කාන්තාව ජැක්ලීන් ෆර්නැන්ඩස්

null

ශ්‍රී ලාංකික බොලිවුඩ් නිළි ජැක්ලින් ෆර්නැන්ඩස් ඉන්දියාවේ වසරේ හොඳම කාන්තාව ලෙස නම් කර තිබේ. ඒ සත්ත්ව ආරක්ෂණ ජනතා සංවිධානයක් (PETA) විසිනි.

ජැක්ලීන් අශ්වයින් හා හාවන් ආරක්ෂා කිරීමේ ව්‍යාපාරයකට හා සත්ව අයිතිවාසිකම් රැකගැනීමේ වැඩසටහන් රැසකට සිය දායකත්වය ලබාදීම ඇය මෙලෙස වසරේ ඉන්දීය කාන්තාව ලෙස නම් කිරීමට හේතුවී තිබේ.

ඉන්දියාවේ විලවුන් අත්හදා බැලීම සඳහා හාවුන් යොදාගැනීමට ඇය බෙහෙවින් විරුද්ධ වූ අතර ඉන්දීය ඇමතිවරයෙක්ගෙන් පවා එය නතර කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙස ඉල්ලා තිබුණි.

මීට පෙර බොලිවුඩයේ සුපිරි නිළි හේමා මාලිනී සහ සුපිරි නළුවකු සහ නිෂ්පාදකවරයෙකු වන ආර්. මාධවන් එලෙස නම් කෙරුණි.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>