වාස් ගුණවර්ධනගේ නිවස ඉදිරිපිට බෝම්බයක්

vaas gunawardane

දෙහිවල – නැදිමාල බෝධිරාජාරාම මාවතේ පිහිටි හිටපු නියෝජ්‍ය පොලිස්පති වාස් ගුණවර්ධනගේ දෙමහල් නිවස ඉදිරිපිට සියඹලා ගසක් යට තිබී සැකකටයුතු පාර්සලයක් සොයාගෙන තිබෙ. එය දුටු නිවසේ සේවකයකු ඒ බව පොලිසියට දැනුම්දී ඇත.

ඉන් අනතුරුව එම ස්ථානයට පොලීසිය සහ බෝම්බ නිශ්ක‍්‍රීය අංශය පැමින පරීක්ෂණ ආරම්භ කර තිබේ.

එම බෝම්බය ආරක්ෂක අංශ සතුව පවතින වර්ගයේ එකක් බව මේ වන විට සොයාගෙන ඇති බව වාර්තා වේ.

01

02

03

ඡයාරූප –  ලංකාදීප 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>