වාසු ප්‍රසිද්ධියේ අගමැතිට කුණුහරපෙන් බැනලා

null

මහ බැංකු අධිපති අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් සම්බන්ධ කෝප් කමිටුව වෙත ලබාදී ඇති වාර්තාව විවාදයට ගැනීමට කතානායක චමල් රාජපක්ෂ ඊයේ (20) පාර්ලිමේන්තුවේදී අවසර ලබාදී තිබේ.

සභාව කල් තැබීමේ යෝජනාවක් ලෙස මහ බැංකු බැදුම්කර සිද්ධියට අදාළ වාර්තාව පිළිබඳ විවාදය අතරතුර රීති ප්‍රශ්නයක් මතු කිරීමට නැඟී සිටි මන්ත්‍රී වාසුදේව නානායක්කාර මහතා විපක්ෂයේ බාධා කිරීම් මැද පරුෂ වචනයෙන් බැණ වැදී ඇත. අගමැතිවරයා කතා කරමින් සිටිය දී වාසුදේව නානායක්කාර මන්ත්‍රීවරයා නැගී සිට ප්‍රකාශ කල ඇතැම් වචන පළ කළ නොහැකි බව මාධ්‍ය ප්‍රකාශ කරයි.

අගමැති – මං වාර්තාවේ තුන් වැනි පිටුව කියවන්නේ. ටිකක් වාඩි වෙන්න. පිළිතුරු දෙන්න මං මොකක්ද කියවන්නේ කියලා වත් දන්නේ නෑ.
වාසුදේව නානායක්කාර – පොයිට් ඔෆ් ඕඩර්. පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර්. පොඩ්ඩක් ඉන්නවකෝ පොයින්ට් ඔෆ් ඔඩර් කිව්වාම. අනේ … ගහන්නේ නැතුව ඉන්නවා ඕයි. අහන්න ලෑස්තිත් නෑ. මාව වාඩි කරන්න ඔහේට පුළුවන්ද?
කතානායක – වාසුදේව නානායක්කාර මන්ත්‍රීතුමා.
වාසුදේව නානායක්කාර – පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර් එකක් අහන්නේ නෑ. කතා නායකතුමා මට අවසර දුන්නාම මේ මිනිහා කෙළගෙන කෙළගෙන යනවා. මේ පිස්සව වාඩි කරන්න. මේ පිස්සව වාඩි කරන්න. මාව වාඩි කරන්න? උඹට පුළුවන්ද මාව වාඩි කරන්න .‘ප**‘ ? මාව වාඩි කරන්න බෑ ‘ප**‘. පිස්සු කෙළින්ට එපා ඕයි. මේ පාර්ලිමේන්තුවට ගරු කරනවා. මම අහන්නේ ඔබතුමාගෙන් මේවගේ පිස්සු කෙළින්න පුළුවන්ද කියලා.
කතානායක – ගැලරියේ පාසල් ළමයින් ඉන්නවා. මේක පුරුද්දකට ගනියි.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>