වාහනයක් ගන්න හොඳම කාලේ මේකලූ

null

වාහනයක් මිල දී ගැනීම සදහා හොදම කාලසීමාව දැන් උදාවී ඇතැයි ලංකා වාහන ආනයනකරුවන්ගේ සංගමය පවසයි.

නව බදු සංශෝධන යටතේ ඉදිරියේදි ආනයනය කිරිමට නියමිත වාහනවල මිළ ගණන් තවදුරටත් ඉහළ යා හැකි බැවින් වාහනයක් මිල දී ගැනීම සදහා හොදම කාලසීමාව මෙය බව එහි සභාපති සම්පත් මෙරෙංචිගේ මහතා සදහන් කරයි.

කලින් ආනයනය කළ වාහන වෙළඳපොළේ විශාල වශයෙන් දැක ගත හැකි බවත් එම වාහන පෙර මිල ගණන් යටතේ සුළු වැඩිවීමක් සහිතව ලබා ගත හැකි බවත් ඔහු පවසයි.

මෙරට වෙළද පොළේ ඇති ආනයනික වාහනවල මිල ගණන් ඉතා සුළු අගයකින් පමණක් ඉහළ ගොස් ඇති බව හෙතෙම පෙන්වාදෙයි.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>