වැසුණු අධිවේගය යළි විවෘතයි

null

නායයාමේ අවදානමක් හේතුවෙන් වසා දැමුණු දක්‍ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ කොක්මාදුව – ඉමදූව අතර කොටස මේ වනවිට යළි විවෘත කර තිබේ.

කිලෝමිටර් 114 කණුව අධිවේගී මාර්ගය අසළ ප්‍රදේශය නායයෑමේ අවදානමක් පවතින බවට ලැබුණු තොරතුරු හේතුවෙන් ඊයේ රාත්‍රී සිටි අදාළ ප්‍රදේශය වසා දමා තිබී අද උදෑසන විවෘත කර යළිත් වසා දමන ලදී.

කෙසේ වෙතත් අද (02) සවස් කාලය වනවිට නායයාම සඳහා පැවති අවදානම තුරන්වීම හේතුවෙන් අධිවේගය විවෘත කළ බව සඳහන්ය.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>