විදුලි සහ දුරකථන ගාස්තු වැඩිවන ලකුණු

null

විදුලි සංදේශ සහ විදුලි සැපයීමේ සේවාවන්ට මෙවර අයවැයෙන් නව බදු පැනවීම නිසා විදුලි ගාස්තු සහ දුරකථන ගාස්තු ඉදිරියේදී ඉහළ යෑමේ හැකියාවක් පවතින බව වාර්තා වෙයි.

මෙවර විදුලි සංදේශ සහ විදුලි සැපයීමේ සේවාවන් සඳහා සියයට 4 ක් වන ජාතිය ගොඩනැගීමේ බද්ද පනවනු ලැබ තිබේ.

මේ නිසා ලබන ජනවාරි මස 1 වනදා සිට විදුලි ගාස්තු සහ දුරකථන ගාස්තු ඉහළ යන බව බදු නීතීඥ සුරේෂ් පෙරේරා සඳහන් කළ බව හිරු නිව්ස් වාර්තා කරයි.

එසේම විදුලි සංදේශ උපකරණ සඳහා එකතුකළ අගය මත පැනවෙන බද්ද හෙවත් වැට් බද්ද යළි පැනවීම නිසා ජංගම දුරකථන ඇතුලූ විදුලි සංදේශ ක්‍ෂේත්‍රයේ උපකරණවලද මිල ඉහළ යාමක් සිදුවිය හැකි බව හෙතෙම සඳහන් කර තිබේ.

එම යෝජනාව අයවැයෙහි සඳහන් වුයේ මෙලෙසිනි…

null

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>