විනාඩි 3කට ජැක්ලින්ගේ අයකිරීම ලක්ෂ 75

null

ශ්‍රී ලංකික සම්භවයක් ඇති බොලිවුඩ් නිලි ජැක්ලීන් ෆර්නෑන්ඩස් විනාඩි 3ක රංගනයක් සදහා ඉන්දීය රුපියල් ලක්ෂ 75ක් අයකර ගෙන ඇති බවට ඉන්දීය මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

පසුගිය දිනක ජැක්ලීන් ෆර්නෑන්ඩස් සහභාගී වූ saifai mahotsav 2015 නම් වැඩසටහනට නර්තනයෙන් දායකවීම සඳහා ඇය මෙම මුදල අය කරගෙන තිබේ.

ජැක්ලීන්ට අමතර එම වැඩසටහන සඳහා සුපිරි බොලිවුඩ් නළු රිතික් රොෂාන් සහ පරිනිති චොප්රා ඇතුළු රංගන ශිල්පින් රැසක් සහභාගී වී සිටියේය.

පහතින් දැක්වෙන්නේ එහිදී ලබාගත් ඡායාරූප කිහිපයකි.

null
null
null
null

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>