විපක්ෂ නායක දෙමළ සන්ධානයෙන් පත්වෙයිද?

null

නව පාර්ලිමේන්තුව සඳහා විපක්ෂ නායකවරයෙකු තෝරා පත් කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය මෙතෙක් එකඟත්වයකට පැමිණ නොමැති බව වාර්තා වෙයි.

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය හැරුණු කොට නව පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන වැඩිම මන්ත්‍රීවරුන් සංඛ්‍යාවක් අයත් වන්නේ දෙමළ ජාතික සන්ධානයටයි.

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ජාතික ආණ්ඩුවකට එකඟත්වය පළ කිරීමත් සමඟ විපක්ෂ නායක ධුරය ලබා ගැනීම පිළිබඳව දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ ද අවධානය යොමුවී තිබේ.

අද පස්වරුවේ දෙමළ සන්ධානය පැවැත්වූ විශේෂ සාකච්ඡාවේදී ඒ පිළිබඳ සාකච්ඡා කර තිබෙන බව පැවසේ.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>