විමල් වීරවංශට ඇප ලැබෙයි

null

අවලංගු වූ විදෙස් ගුවන්බලපත්‍රයකින් විදෙස්ගතවීමට උත්සාහ කිරීම නිසා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විමල් වීරවංශ මහතා ඊයේ (23) පස්වරුවේ ඇප මත නිදහස් කර තිබේ.

මීගමුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය විසින් රු.10,000 ක මුදල් ඇපයක් හා රු. ලක්ෂය බැගින්වූ ශරීර ඇප දෙකක් මත මන්ත්‍රීවරයා නිදහස් කිරීමට පියවර ගෙන ඇත.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>