විම්බල්ඩන් ටෙනිස් පිටියේදී සංගාට ලැබුණු පිළිගැනීම

null

මෙවර පැවැත්වෙන විම්බල්ඩන් 2015 තරගාවලිය පසුගියදා ආරම්භ වුණ අතර එය ජුලි 12වන දින අවසන් වීමට නියමිතයි.

මෙම තරඟාවලියේ පසුගියදා පවතී තරඟයක් නැරඹීම සඳහා ප්‍රභූවරුන් රැසක් පැමිණ සිටි අතර ඔවුන් අතර ලොව පහල වූ විශිෂ්ඨතම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු වන ශ්‍රී ලංකාවේ කුමාර සංගක්කාර ද සිටියේය.

එහිදී සංගක්කාරට උණුසුම් පිළිගැනීමක් ලැබුණු බව වාර්තා වෙයි. එම අවස්ථාවේ ඡායාරුප කිහිපයක් පහතින්…

null
null
null
null
null

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>