විල්පත්තුවේ නැවත පදිංචි කිරීම ගැන ජනපති කණස්සල්ලෙන්

null

පසුගිය රජය සමයේ විල්පත්තු සහ මන්නාරම් වන රක්ෂිත ආශ්‍රිතව අවතැන්වූවන් පදිංචි කරවීමට ගත් තීරණය අනුමත කළ නොහැකි බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පවසයි.

ශ්‍රී ලංකා වන සත්ත්ව හා ස්වභාවික ආරක්ෂණ සංගමයේ ප්‍රකාශයක් වන වාරණ සඟරාවේ 25 වන කලාපය ජනාධිපතිවරයා වෙත ඊයේ (25) පිළිගැන්විණි. එහිදී ජනාධිපතිවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේය.

ඊට සමගාමීව සංගමය විසින් පරිසර හා වන සත්ව සංරක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් වූ යෝජනා කිහිපයක් ද ජනාධිපතිවරයා වෙත පිළිගැන්විය.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>