විල්පත්තු මහකැලෑවට යන එන අබිරහස් කාන්තාව කවුද?

null

විල්පත්තු කැළෑවේ කිලෝ මීටර් 40 ක් වන්නට ඇතුළින් දරුණු සතුන් වාසය කරන ප්‍රදේශයක ගමන් කරන කාන්තාවක් පිළිබඳ තොරතුරු වාර්තා වී තිබේ.

අදාළ කාන්තාව හඳුනාගැනීමට හැකිව තිබෙන්නේ එම ප්‍රදේශයේ වාසය කරන සතුන්ගේ ඡායාරූප ගැනීම සඳහා සවිකර තිබූ කැමරාවකින්.

මෙම හඳුනානොගත් අබිරහස් කාන්තාව 2015-09-10 වැනිදා තලවිල දෙසට යන ආකාරය සහ ඊට පසුදින එම කාන්තාව උණුසුම් කබායක් ද හැඳ නැවත පෙම්පරිප්පු දෙසට යන ආකාරය ද අදාළ කැමරාවේ සටහන්ව තිබේ.

වයස්ගත කාන්තාවක්වන ඇය මෙම කැලෑව තුළ තනිව ජීවත්වනේ කෙසේ ද යන්ත තවමත් අබිරහසක්.

මේ පිළිබඳ අදහස් දක්වන විල්පත්තු භාරකාරවරයා පවසන්නේ මෙම සිදුවීම ඉතාම අසාමාන්‍ය එකක් බවයි.

null
null

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>