වෙලේ සුදා එක්ක ගණුදෙනු කළ අය මෙන්න

null

මහා පරිමානයෙන් මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරමේ යෙදුණ බව කියන ගමිපොළ විදානගේ සමන්ත කුමාර නොහොත් වෙළේ සුදා උපයාගත් මුදල් විශුද්ධීකරණය කර තිබෙන සැකකරුවන් සිවු දෙනෙකු පිළිබඳව පොලීසිය තොරතුරු සෙයයි.

ඒ අනුව පහත සඳහන් සැකකරුවන් සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු ඇතොත් අපරාධ පරික්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ පහත දුරකථන අංක වලට දැනුම් දෙන ලෙස පොලීසිය පවසයි.
0112320141 / 0112320145 / 0112422176 / 0112328043

null
null
null
null

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>