වෙලේ සුදා නම හැදුණු හැටි උසාවියේදී කියයි

null

ගම්පොළ විදානලාගේ සමන්ත කුමාර නොහොත් වෙලේ සුදාගේ නම හැදුණේ කෙසේදැයි අධිකරණය හමුවේ ඔහු හෙළි කර තිබේ.

තමාගේ කඩවත පිහිටි නිවස අසල වෙලක් තිබූ අතර නෑදෑ හිත මිතුරන් තමාව ඇමතුවේ ‘සුදා‘ යන නමින් බවත්, පසුව ‘වෙලේ සුදා’යන නමින් මිතුරන් සහ හිතවතුන් තමාට ආමන්ත්‍රණය කිරීම නිසා ඒ නම ලැබී ඇති බවත් ඔහු උසාවියට පැහැදිලි කර ඇත.

මේ අතර ඔහුගේ වත්කම් පිළිබඳව ඔහු පවසා ඇත්තේ තමාට පවතින පොල්වතු වලින් හා මුදල් පොලියට දීමෙන් සිය වත්කම් උපයාගත් බවත්, ඒ හරහා උපයාගත් මුදල්වලින් පිළියන්දල පෞද්ගලික බැංකුවක තිබෙන ගිණුමකින් මසකට මිලියන ගණනින් ගනුදෙනු කළ බවත් ය.

හෙරොයින් ළග තබාගෙන විකිණීමේ සිද්ධියකට අදාළව කොළඹ මහාධිකරණයේ අඛණ්ඩව විභාගයට ගත් නඩුවකට සාක්ෂි ලබාදෙමින් ඔහු මේ බව පවසා ඇති අතර නඩුව නැවතත් 14දාට කල් දැමිණි.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>