වෙසක් බලන්න රේල් පාරේ ගිය වෑන් රථය

null

බේරුවල මාගල්කන්ද ප්‍රදේශයේදී ගාලු පාරට සමාන්තරව පිහිටි දුම්රිය මාර්ගය දිගේ මීටර් 50ක් පමණ ගිය වෑන් රථයක් සොයා ගත් බව පොලිසිය පවසයි.

අලුත්ගම දර්ගා නගරයේ සිට වෙසක් සිරි නරඹා එන අතරතුර රියදුරුට නින්ද යාමෙන් මෙසේ වෑන් රිය දුම්රිය පාරදිගේ ධාවනයවී ඇතැයි පැවසේ.

එම අවස්ථවේ වෑන් රථයේ කුඩා ළමුන් ඇතුළු 15 දෙනෙක් පමණ ගමන්ගත් බවටද පොලිසිය සඳහන් කරයි.

ඒ මෙහොතේ දුම්රියක් නොපැමිණීම නිසා සිදුවන්නට ගිය විශාල අනතුරක් වැළකී තිබෙන අතර මේ හේතුවෙන් එම දුම්රිය මාර්ගයේ ගමන්ගන්නා දුම්රිය කිහිපයකට අද (4) පැයක පමණ ප්‍රමාදයක් ද සිදුවිය.

වෑන් රථයේ රියදුරු දැනට පොලිසියේ රඳවාගෙන ඇතැයි පොලිසිය පවසයි.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>