වෛද්‍ය වර්ජනය අවසන්

null

රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරින්ගේ සංගමය ඊයේ 17 ආරම්භ කළ එක්දින සංඛේත වර්ජනය අද (18) උදෑසන 8.00ට අවසන් කර තිබෙනවා.

සිංගප්පුරු – ශ්‍රී ලංකා නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුමට විරෝධය පල කරමින් ඊයේ උදෑසන 8ට මෙම වර්ජනය ආරම්භ කර තිබුණි.

මෙම වර්ජනය හේතුවෙන් දිවයින පුරා රෝහල් කටයුතු වලට බාධා සිදුවුණු අතර රෝගීන් පත්වුණේ දැඩි අපහසුතවයකටයි.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>