ශ්‍රී ලංකාවට අලුතින්ම එකතු වුණු දූපත

null

ශ්‍රී ලංකාවේ උතුරු නැගෙනහිර වෙරළබඩ ප්‍රදේශ ආශ්‍රිතව ඇති ලොකු කුඩා දූපත්වලට අමතරව අලුතින්ම දූපතක් එක්ව තිබේ.

කෘතීම දූපතක් වන මෙය නිර්මාණය වන්නේ හම්බන්තොට වරාය ඉදිකිරීමේදී ඉවත් කෙරුණු පස් සහ ගල් යොදා ගනිමින්ය. හම්බන්තොට වරායට බටහිරින් ඉදිව ඇති මෙම දූපත ප්‍රවේශ මාර්ග දෙකකින් ගොඩබිමට සම්බන්ධ වේ.

එම දූපතේ චන්ද්‍රිකා ඡායාරූපය පහතින් බලන්න…

null
null
null

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>