ශිෂ්‍යත්වය දිනූ හපන්නු මෙන්න

null

මෙවර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයෙන් දිවයිනේ ඉහළම ලකුණු ලබා 1 වන ස්ථාන 3ක් හිමිකර ගැනීමට සිසු/සිසුවියන් තිදෙනෙකු සමත් වී තිබේ.

ගම්පොල ගඟසිරිපුර විද්‍යාලයේ කාවින්දා උනන්තැන්න, කෑගල්ල ප්‍රාථමික විදුහලේ කවිෂ්ක වනිගසේකර, කෑගල්ල ශ්‍රී සුමංගල විදුහලේ කණිෂ්ට විදුහලේ මෙලනි විජේසිංහ යන සිසු සිසුවියන් ලකුණු 196ක් වාර්තා කරමින් දිවයිනේ ප්‍රථමස්ථාන වාර්තා කර තිබේ.

එසේම ලකුණු 195ක් ලබා දිවයිනේ දෙවැනිස්ථාන 5ක් හා ලකුණු 194ක් ලබා දිවයිනේ තෙවැනිස්ථාන තුනක් වාර්තා කර තිබේ.

null

null

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>