ශ‍්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන් පත්වූ නව ඇමතිවරු මෙන්න

null

ශ‍්‍රී ලංකා නිදහස් පක්‍ෂයේ මන්ත‍්‍රීවරුන් පිරිසක් අද රජයේ අමාත්‍යවරුන් ලෙස ජනාධිපති මෛත‍්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඉදිරියේ දිවුරුම් දී තිබේ.

ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ දී මෙම දිවුරුම් දීම සිදුකල අතර එම ඇමති මණ්ඩලයට නව කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් 11 දෙනෙකු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් පස් දෙනෙකු සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් දස දෙනෙකු ඇතුලත්ය.

එම අවස්ථාවට අග‍්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික‍්‍රමසිංහ ද එක්ව සිටියේය.

කෙසේ වෙතත් මීට පෙර ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කර තිබුනේ ඇමති මණ්ඩලය 25-30 කට සීමා කරන බවයි. නමුත් මෙම පත්වීම් සමග ඇමති මණ්ඩලය සංඛ්‍යාව ඉහළ ගොස් තිබේ.

කැබිනට් අමාත්‍යවරු

01- ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මහතා – ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍ය
02- එස්.බී නාවින්න මහතා – කම්කරු අමාත්‍ය
03- පියසේන ගමගේ මහතා – නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍ය
04- ආචාර්ය සරත් අමුණුගම මහත – උසස් අධ්‍යාපන හා පර්ය්ෂණ අමාත්‍ය
05- එස්.බී. දිසානායක මහතා – ග්‍රාමීය ආර්ථීක කටයුතු අමාත්‍ය
06- ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මහතා – පළාත් සභා හා ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන අමාත්‍ය
07- ෆිලික්ස් පෙරේරා මහතා – විශේෂ ව්‍යාපෘති අමාත්‍ය
08- මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා – පාර්ලිමේන්තු කටයුතු අමාත්‍ය
09- රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මහතා – ගුවන් සේවා අමාත්‍ය
10- විජිත් විජයමුණි සොයිසා මහතා – වාර්මාර්ග අමාත්‍ය
11- මහින්ද අමරවීර මහතා – ධීවර අමාත්‍ය

රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු

01- පවිත්‍රාදේවි වන්නිආරච්චි මහත්මිය – පරිසර රාජ්‍ය අමාත්‍ය
02- ජීවන් කුමාරතුංග මහතා – කම්කරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය
03- මහින්ද සමරසිංහ මහතා – මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය
04- සී.බී. රත්නායක මහතා – රාජ්‍ය පරිපාලන හා ප්‍රජාතාන්ත්‍රිය පාලන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
05- ඩිලාන් පෙරේරා මහතා – නිවාස හා සමෘද්ධි රාජ්‍ය අමාත්‍ය

නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරු

01- තිස්ස කරලියද්ද මහතා – බුද්ධ ශාසන හා ප්‍රජාතාන්ත්‍රිය පාලනය පිළිබද නියෝජ්‍ය
02- දයාශ්‍රීත තිසේරා මහතා – ධීවර නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
03- රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා – ස්වදේශ කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
04- ලක්ෂ්මන් සෙනෙවිරත්න මහතා – ආපදා කළමණාකරන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
05- ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන මහතා- ගුවන් සේවා නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
06- ලලිත් දිසානායක මහතා – වාරිමාර්ග නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
07- ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා – වැවිලි කර්මාන්ත නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
08- ලසන්ත අලගියවන්න මහතා – ග්‍රාමීය ආර්ථීක කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
09- සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ මහත්මිය – උසස් අධ්‍යාපන හා පර්යේෂණ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
10- ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා – ජනමාධ්‍ය නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>