සංගාගේ අවසන් තරගය පාසල් සිසුන්ට නොමිලේ

null

සිය අවසන් ටෙස්ට් තරග දෙකට ක්‍රීඩා කරන සුපිරි පිත්කරැ කුමාර් සංගක්කාර ගාලු පිටියේ ක්‍රීඩා කරන අවසන් ටෙස්ට් තරගය පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ට හා පාසල් සිසුන්ට නොමිලයේ නැරඹීමේ අවස්තාව ලබා දීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය තීරණය කර තිබේ.

ඉන්දියාව සමග පැවැත්වෙන මෙම තරගය 12දා ආරම්භ වීමට නියමිතයි.

අද පුවත්පත වාර්තා කරන පරිදි මෙම අවස්ථාව හිමිකර ගැනීමට නම් පාසල් සිසුන් නිල ඇඳුමින් සැරසී පැමිණීම අනිවාර්ය බව ක්‍රිකට් ආයතනය පවසා ඇත.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>