සංගාගේ ට්විටර් ගිණුම හැක් කරලා

null

ශ්‍රී ලංකා හිටපු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක කුමාර් සංගාගේ ට්විටර් ගිණුම කිසියම් පාර්ශ්වයක් විසින් හැක් කර තිබූ බව ඔහු සඳහන් කරයි. සිය ට්විටර් ගිණුමේ සටහනක් තබමින් ඔහු මේ බව සඳහන් කර ඇත.

තමාට සිය ගිණුම නැවත සැකසීමට සිදු වූ බවත් එය විශ්වාස කළ නොහැකි බවත් සංගා පවසයි.

null

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>