සක්‌විති හිරගෙදර සිට උසස්‌ පෙළ ලියයි

null

මහා පරිමාණ මූල්‍ය වංචා සම්බන්ධයෙන් සිර දඬුවම් විඳින අබය රණසිංහ ආරච්චිගේ වීරකුමාර නොහොත් “සක්‌විති රණසිංහ” මෙවර (2015) අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස්‌ පෙළ) විභාගය සඳහා කලා විෂය ධාරාව යටතේ පෙනී සිටී.

බන්ධනාගාරගත රැඳවියන්ගෙන් ඔහු පමණක්‌ මෙවර විභාගයට ඉදිරිපත් වන අතර කලා විෂය ධාරාව යටතේ සිංහල භාෂාවෙන් පිළිතුරු ලියන ඔහු මැගසින් බන්ධනාගාර විභාග මධ්‍යස්‌ථානයේදී උසස්‌ පෙළට පෙනී සිටී.

වසර පහළොවක සිර දඬුවමක්‌ නියම වී සිටින සක්‌විති රණසිංහ බන්ධනාගාර රැඳවියන් සඳහා මේ වන විට ඉංග්‍රීසි භාෂා උපකාරක පංති ද පවත්වයි.

(චමින්ද සිල්වා)

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>