සඟවන්න හැදූ ෆයිල් මාට්ටු

null

රජයේ නිවාඩු දිනයක් වන අද (15) සෙත්සිරිපායේ අමාත්‍යංශ කිහිපයක ඇති වටිනා ලියකියවිලි ඉවත් කිරීමට යන බවට ලැබුණු දුරකථන ඇමතුමක් මත ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ මන්ත්‍රී සුනිල් ‍හඳුන්නෙත්ති මන්ත්‍රීවරයා වහා එහි ගොස් පරික්ෂා කර තිබේ.

එහිදී සෙත්සිරිපාය අමාත්‍යාංශ සංකීර්ණයේ බිම් මහලේ ඉවත් කිරීමට සූදානම් කර තිබූ පෙට්ටි කිහිපයක් නිරීක්ෂණය කර තිබෙන අතර ඒවායේ වැදගත් ලියකියවිලි ගණනාවක් ඇති බවත්, ඒ අතර මග නැඟුම, මාර්ග කාපට් ව්‍යාපෘති සම්බන්ධ ලියවිලිද වන බවත් මන්ත්‍රීවරයා ප්‍රකාශ කර තිබේ.

එම අවස්ථාවේ තලංගම පොලිසියේ නිලධාරින් සෙත්සිරිපාය අමාත්‍යාංශ සංකීර්ණය වෙත පැමිණ අදාළ පෙට්ටි කිහිපය එම ස්ථානයෙන් ඉවත් කිරීම නතර කර තිබෙන අතර මේ වනවිට සෙත්සිරිපාය අමාත්‍යාංශ සංකීර්ණයේ මෙම පෙට්ටි තිබෙන ස්ථානයට පොලිස් ආරක්ෂාව සපයා ඇති බවට හිරු නිව්ස් වාර්තා කරයි.

මේ පිළිබද වහාම පරීක්‍ෂණයක් පවත්වන ලෙස වගකිවයුතු පාර්ශවවලින් ඉල්ලා සිටින බව සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මහතා වැඩිදුරටත් සදහන් කරයි.

null
null
null
null

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>