සන්ධානයේ නාමයෝජනා ගැන අවසන් තීරණය අද

null

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ නාමයෝජනා ලැයිස්තු අද (08) දිනයේ අවසන් කිරීමට හැකිවනු ඇතැයි සන්ධාන නායකයෝ පවසයි.

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ නාමයෝජනා සකස් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඊයේ (07) රාත්‍රියේ ජනාධිපතිවරයා සමග පැවැති සාකච්ඡාවේදී අවසන් තීරණයක් ගැනීමට නියමිතව තිබුණ ද එය අද දිනයට කල් දමා තිබේ.

අදාළ සාකච්ඡා තුළින් එළඹුන නිගමන ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ අනුමැතියට යොමුකිරීමද ඊයේ රාත්‍රිෙය් සිදුවිය. එයින් පසු ශ්‍රී.ල.නි.ප.ය් ෙජ්‍යෂ්ඨයන් ජනාධිපතිවරයා සමග ඒ සම්බන්ධ යෙන් සාකච්ඡා කිරීමට නියමිතව තිබිණි.

මේ අනුව ජනාධිපතිවරයා නාමයෝජනා සම්බන්ධයෙන් දක්වන අවසන් තීරණය අද දිනයේ දී දැන ගැනීමට හැකි වනු ඇත.

අමාත්‍ය එස්.බී. දිසානායක මහතා හිරු නිව්ස් වෙත සඳහන් කර අත්තර් සන්ධානය නියෝජනය කරන පක්ෂ සමඟ තවදුරටත් නාම යෝජනා පිළිබද සාකච්ඡා කිරීමට සිදුවීම මීට හේතු වූ බවයි.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>