සරසවි හා උසස් පෙළ සිසුන්ට රුධිර පරීක්ෂාවක්

null

සෑම පාසලකම උසස් පෙළ අධ්‍යාපනය ලබන සිසු සිසුවියන්ගේ සහ සමස්ත විශ්වවිද්‍යාල සිසු සිසුවියන්ගේ සියලුම රෝග සඳහා වන රුධිර පරීක්ෂාවක් සිදුකරන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා ඊයේ (07දා) පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවසීය.

එමෙන්ම සියලුම ක්‍රීඩා සමාජ සහ තරුණ සමාජ සාමාජිකයන්ට නොමිලේ රුධිර පරීක්ෂාවක් සිදුකරන බවත්, ඉදිරියේදී විශ්වවිද්‍යාල වෙත ඇතුළත් වීමේදී රුධිර පරීක්ෂාව සිදුකර තිබීම අනිවාර්ය කරන බවත් අමාත්‍යවරයා කීය.

එච්.අයි.වී. (HIV) ආසාදිත රෝගීන් සංඛ්‍යාවේ වර්ධනයක් ඇති වී තිබීම මෙයට හේතු වී තිබේ.

තවද අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සමග සාකච්ඡා කර ලිංගාශ්‍රිත රෝග, බෝ නොවන රෝග සහ ලිංගික අධ්‍යාපනය පිළිබඳ කරුණු පාසල් සෞඛ්‍ය විෂයයට ඇතුළත් කරන බවත්, උසස් පෙළ හැදෑරී සඳහා සෞඛ්‍ය විෂය අනිවාර්යයෙන් සමත් විය යුතු විෂයයක් බවට පත් කරන බවත් අමාත්‍යවරයා කීය.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>