සරුංගලයේ පැටලී ඉහළට ගිය දරුවෙක් බිමට වැටී මියයයි

null

වියට්නාමයේ සරුංගල් සංදර්ශනයකදී ප්‍රමාණයෙන් ඇති විශාල සරුංගලයක නූලක පැටලී කුඩා දරුවෙක් ඉහළට ඇදී ගොස් බිමට වැටී මියගොස් තිබෙන බව වාර්තා වේ.

පිට්ටනියකට රැස්වූ පිරිස මෙසේ සරුංගල් යැවීම සිදුකර ඇති අතර විශාල ප්‍රමාණයේ සරුංගලයක් එය දරා සිටි පුද්ගලයා අතින් ගිලිහී ඉහලට ඇදීගොස් ඇත. එම අවස්ථාවේ අසල සිටි අදාල දරුවාගේ පාදයේ සරුංගල් නූල පැටලී දරුවාද ඉහල අහසට ඇදීගොස් තිබේ.

අසල සිටි පිරිස එය වැලැක්වීමට උත්සහ දරා ඇතත් එය සාර්ථක වී නොමැත. අඩි 65ක් පමණ ඉහලට ඇදී ගිය දරුවා සරුන්ගලයේ නූල කැඩීමෙන් පහලට ඇද වැටී තිබේ.

දරුවා වහා රෝහල්ගත කිරීමට පියවර ගෙන ඇතත් ඒ වන විටත් ඔහු ජිවිතයෙන් සමුගෙන තිබේ. මෙසේ මියගොස් ඇත්තේ අවුරුදු 5ක කුඩා දරුවෙකි.

null
null
null

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>