සල්මාන් අක්ෂි කාච 200ක් පිරිනමයි

null

සුපිරි බොලිවුඩ් නළු සල්මාන් ඛාන් සහ ජැකලින් ෆර්ඩිනැන්ඩස් අද උදෑසන දිවයිනට පැමිණියේ ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරයට සහය දැක්වීම සඳහාය.

එහිදී ඔවුන් අද දහවල් ජනාධිපති අපේක්ෂක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සහභාගී වූ බොරැල්ලේ ජන හමුවකට සහභාගී වුනි.

අනතුරුව තාරුණ්‍යට හෙටක් සංවිධානය සහ තිලංග සුමතිපාල පදනම එක්ව මෙහෙයවනු ලැබූ සමාජ සත්කාර වෛද්‍ය සායනයකටද සහභාගී විය.

එහිදී අබාධිත පුද්ගලයින් සඳහා කිහිලි කරු පිරිනැමූ අතර සල්මාන් ඛාන් විසින් අක්ෂි කාච 200ක් ආධාර වශයෙන් ලබාදී තිබේ.

 

null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>