සාපෙළ ප්‍රතිඵල අප්‍රේල් 7ට කලින්

null

2014 අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල ලබන මස 07 වන දිනට පෙර නිකුත් කරන බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

දෙරණ නිව්ස් වාර්තා කරන පරිදි විභාග කොමසාරිස් ජෙනරාල් ඩබ්ලිව්.එම්.එන්.ජේ.පුෂ්ප කුමාර මහතා සඳහන් කර ඇත්තේ උත්තර පත්‍ර ඇගයීම් කටයුතු අවසන් කර ප්‍රතිඵල සකස් කිරීම මේ දින වල සිදුවන බවයි.

ඒ අනුව අප්‍රේල් මස 07 වන දින හෝ ඊට පෙර ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව ද හෙතෙම සඳහන් කර තිබේ.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>